MENU
Aula_close Layer 1

Coronavirus

Kære forældre,

Vi får i disse dage mange henvendelser både fra jer og jeres børn om corona. Det kan være svært at navigere i al den information, der cirkulerer i nyhedsmedierne, sociale medier osv., og faktum er jo også, at tingene ændrer sig hele tiden.

Derfor kan jeg kun opfordre til, at I søger svar på spørgsmål på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:

► Spørgsmål og svar om coronavirus.

Den opdateres løbende, og det er de anbefalinger, Stevns Kommune arbejder efter.

Hvornår skal man blive hjemme?

Det hyppigste spørgsmål til os går på, hvornår man skal blive hjemme:

 1. Man skal blive hjemme, hvis man er syg – uanset hvorfor man er syg.
  Matcher man symptomerne på corona: hoste, feber og vejrtrækningsproblemer, kan man kontakte egen læge telefonisk for vejledning.
    
 2. Man skal blive hjemme, hvis man inden for 14 dage er kommet hjem fra et af de risikoområder, Sundhedsstyrelsen har udpeget. Sundhedsstyrelsen anbefaler desuden, at man, hvis man har familiemed-lemmer, som ikke har været i risikoområdet, holder sig adskilt fra dem i 14 dage. Har man været i direkte kontakt med familiemedlemmerne, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at de pågældende familiemed-lemmer også holder sig hjemme i 14 dage. Dette gælder alle danskere, som er kommet hjem fra et risikoområde efter den 2. marts 2020.
    
 3. Man skal blive hjemme, hvis man har været i direkte kontakt med en, som er konstateret syg med coronavirus, og har fået at vide, at man bør blive hjemme via Styrelsen for Patientsikkerhed.

Hvis en person bliver konstateret smittet med coronavirus, vil Styrelsen for Patientsikkerhed lave en opsporing af, hvem den syge har været i kontakt med, og derfra tage stilling til, hvem der skal i karantæne hjemme. Har man ikke hørt noget, kan man derfor forholde sig som normalt.

Har man været i kontakt med en person, der er smittet, kan man kontakte vedkommende og bede om at blive nævnt som mulig nær kontakt.

Hvad vil jeg løbende blive orienteret om i forhold til coronavirus?

Stevns Kommune melder løbende ud på stevns.dk og Facebook i forhold til de overordnede forhold efterhånden som udmeldingerne kommer fra Sundhedsstyrelsen.

Herudover skriver vi direkte til jer, hvis der er lokale forhold, I skal kende til.

Hvis et eller flere børn f.eks. bliver sat i karantæne, vil skolens/institutionens ledelse oplyse om det. Det vil ikke fremgå, hvilket barn der er i karantæne. Men hvis et barn konstateres smittet med coronavirus, og har været i institution i perioden, hvor smitte potentielt er givet videre, vil Styrelsen for Patientsikkerhed kontakte institutionen med henblik på forholdsregler og eventuel smittesporing. Det vil i den forbindelse også blive vurderet, hvilke familier, der skal kontaktes og informeres yderligere. Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der foretager den vurdering.

Stevns Kommune vil i alle sager følge Styrelsens vejledning og konkrete vurdering, ift. hvad der oplyses til dig. Vi vil ikke sende særskilt status ift. rygter mm., men kommunikere til jer, når vi har en sikker viden.

Hvordan skal du ellers forholde dig?

Stevns Kommune følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og herudover anbefaler vi, at man gør som man plejer, men i øvrigt følger de fem fornuftige forholdsregler:

 1. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 2. Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder
 3. Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
 4. Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
 5. Hvis du er ældre eller kronisk syg – hold afstand og bed andre tage hensyn

Inden til vi melder andet ud, fortsætter livet på dagtilbuddet/skolen derfor som det plejer, men vi tager de forholdsregler, vi kan.

Bedste hilsner
Centerchef for Børn og Læring, Daniel Gottrup