MENU
Aula_close Layer 1

Information vedr. coronavirus

Kære forældre til børn i offentlige dagtilbud og skole i Stevns Kommune.

Statsminister Mette Frederiksen har forlænget nedlukningen af skoler, SFO og klubber med yderligere 2 uger. Det betyder, at jeres barn indtil videre må vente til tirsdag den 14. april med at komme i dagtilbud eller skole. Der kan dertil komme yderligere forlængelse af nedlukningen.

Forlængelsen betyder, at nødpasning og undervisning derhjemme fortsætter. Derudover sætter vi yderligere initiativer i gang i den forlængede periode.

Nødpasning

Kriterierne for nødpasning er fortsat:

 1. 0‐9‐årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre‐ og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport‐ og forsyningsvirksomheder.
  Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
    
 2. 0‐9‐årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne.
  Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
    
 3. Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.

Hvis du har behov for nødpasning, skal du fortsat kontakte ledelsen i dit barns daglige Vuggestue/Børnehave/SFO. Vi vil selvfølgelig gerne have information om nødpasning så tidligt som muligt.

På skrivende tidspunkt har alle institutioner åbent for nødpasning.

► Løbende information om nødpasning kan læses på stevns.dk

Undervisning derhjemme

Der er fuldt gang i undervisningen på skolerne. Lærere og pædagoger udviser stort engagement og opfindsomhed for at få fjernundervisningen til at fungere. Der bliver brugt de forskellige platforme som Aula, Teams mv. 

Som forældre har I ikke en forpligtelse til at undervise jeres barn, men I har et ansvar for at følge med i, hvad der bliver meldt ud fra skolen og så vidt muligt understøtte dit barn i skolearbejdet. Vi ved godt, at det for mange børn kan kræve et væsentligt tidsforbrug fra jeres side at understøtte barnets deltagelse i opgaveløsning, indsendelse af svar mm. Vi ved, at I gør jeres bedste under svære vilkår. Naturligvis skal jeres bidrag til undervisningen afstemmes med at arbejde (ude eller hjemme), familiens behov og meget andet. 

Skolerne er forpligtet til efter bedste evne at holde øje med, om eleverne deltager i nødundervisningen. Aktiv deltagelse er, at man løser opgaverne, som læreren har lagt ud, afleverer opgaver, deltager i videoundervisning og lignende. 

Ugentlig kontakt til familier med børn i offentlige dagtilbud og folkeskoler

Fra fredag den 27. marts starter vi en ordning, hvor vi kontakter forældre til børn i offentlige dagtilbud og skoler minimum en gang ugentligt. Formålet er at høre, hvordan det går med at have barnet hjemme under coronakrisen. For folkeskoleelever tager dialogen udgangspunkt i undervisningssituation, opgavemængde mm.

For elever i 7. – 9. klasse, vil forældre ikke blive kontaktet. Kontakten vil i stedet være med eleven, men forældre er velkomne til at deltage i dialogen.

Tal med jeres børn om ikke at mødes i større forsamlinger

Det er udmeldt, at vi ikke må forsamles i grupper med mere end 10 personer. Dette kan løbende blive ændret af regeringen.

Dette gælder også selvom solen skinner, motionsarealer er tomme og bænkene frister til at sidde tæt. Vi har sat plakater om på naturlige mødesteder om dette. 

Det er vores indtryk, at langt de fleste unge mennesker har forstået, at unge også kan blive ramt, og at de kan være smittebærere til bedsteforældre m.fl. Vi kan dog også her på anden uge af hjemsendelse se, at nogle unge er begyndt at samles i lidt for store grupper.

I må som forældre meget gerne tale med jeres teenagere om alvoren og vigtigheden af at overholde anvisningerne. 

Vi betræder ukendt land sammen

Coronavirus har betydet, at vi befinder os i en situation hvor hver dag giver nye udfordringer. Vi får løbende nye, bindende retningslinjer fra regering og folketing for, hvorledes vi skal agere for børn og unge i denne tid. Vi prøver efter bedste evne at følge med, justere til regeringens anvisninger og informere jer forældre. Vi takker for den store forståelse og samarbejdsvilje, I som forældre har vist i de seneste uger, og som vi fortsat har brug for i den kommende tid.

Mvh
Daniel Gottrup, Centerchef for Børn og Læring, Stevns Kommune.

Opdateret 26. marts 2020, kl. 16.30