Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Ferieplan

Skoleledelsen kan i ganske særlige tilfælde tillade fravær i form af ekstraordinær frihed. Udgangspunktet er, at elever har pligt til at møde i skolen hver dag, og derfor skal skoleledelsen være tilbageholdende med at give tilladelse til ekstraordinær frihed. 

Skoleledelsen træffer sin beslutning ud fra en konkret vurdering, som tager hensyn til både elevens egen skolegang og resten af klassen. Hvis skolelederen giver tilladelse til ekstraordinær frihed, registreres fraværet som lovligt fravær. 

Forældre skal benytte sig af ansøgningsskema, som findes på skolens hjemmeside, når der anmodes om ekstraordinær frihed. Ansøgningsskemaet skal være skoleledelsen i hænde i rimelig tid inden fraværet finder sted.

► Læs mere om fritagelse og fravær

►  Se ferieplanerne for skole og SFO