Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Medicingivning

Retningslinjer for medicingivning i dagpleje, daginstitutioner og skoler

Personalet er ikke forpligtet til at give børnene medicin, men det kan være en så stor pædagogisk gevinst for barnet at komme i institutionen på trods af sygdom, at medicinering er at foretrække. Det er vigtigt, at personalet siger fra, hvis den enkelte føler sig usikker i håndtering af medicinen. Det forudsættes, at ledelse og personale er i tæt dialog med forældrene.

Ved at aftale medicinering påtager personalet sig et ansvar for, at medicinen gives, og for at der reageres relevant, hvis der opstår udslet eller andet utilsigtet. Der må aldrig gives medicin uden forudgående skriftlig aftale med forældrene. Personalet må kun påtage sig at give børnene lægeordineret medicin.

Medicinbeholderen skal have let læselig påskrift med oplysning om barnets navn, medicinens art og med den ordinerede dosis. I de tilfælde hvor mere grundig skriftlig instruktion om medicingivningen er nødvendig, kan institutionens ledelse anmode forældrene om en skriftlig instruktion fra lægen. Instruktion kan også ske fra sundhedsplejerske eller børneambulatoriepersonale. 

Medicingivning i institutionstiden bør som hovedregel begrænses mest muligt.

 • Når barnet kommer i institutionen igen efter akut, smitsom sygdom, bør eventuel fortsat medicin gives hjemme uden for institutionstiden.  

Medicingivning i institutionstiden bør overvejes ved

 • Børn i behandling for akutte sygdomme, der ikke smitter andre. Hvis børnene kan følge med i de daglige aktiviteter uden at kræve særlig omsorg eller pleje, kan der gives medicin en enkelt gang dagligt i institutionen.

 • Børn, der har en kendt tendens til fx feberkramper, epileptiske anfald eller kraftige allergiske reaktioner, kan have brug for akut medicinering, der kan være livreddende. Samtidig tilkaldes læge eller ambulance. Det er vigtigt, at medicineringen er nøje planlagt sammen med forældrene. Medicineringen beskrives i en instruks på baggrund af anvisninger fra lægen.

 • Ved kroniske sygdomme som bl.a. sukkersyge, svær epilepsi og visse stofskiftesygdomme, er der undertiden behov for at give medicin i løbet af dagen, ud over medicineringen morgen og aften.

Det er en forudsætning for medicineringen, at der foreligger en instruks for medicingivningen, og at børnene er i stand til at samarbejde så indtagelsen kan foregå i en fredelig atmosfære.     

Korrekt medicinering

 1. Medicinen skal være ordineret af en læge

 2. Medicinen skal være påtegnet barnets navn, medicinens art og ordineret dosis

 3. Medicinen skal være i den originale forpakning

 4. Tjek udløbsdato

 5. Anvisning på hvornår barnet skal have sin medicin

 6. Anvisning på hvor meget medicin barnet skal have hver gang

 7. Anvisning på hvordan medicinen gives

 8. Der afkrydses på et skema, hvornår medicinen er givet og i hvilket kvantum

 9. Medicinen opbevares utilgængeligt for børn i et aflåst skab

 10. Forældet medicin og overskydende medicin returneres til forældrene eller afleveres på et apotek.

Litteratur:”Sundhed, miljø og hygiejne i pædagogisk arbejde” af Per Vagn-Hansen