Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skolebusser

Skolebuskørslen er en del af den kollektive trafik på Stevns.

Alle kan køre med, dog skal man have gyldig billet eller kort.

Der henvises til Movias kundeservice for spørgsmål om køb af kort, priser mm. Kundeservice kan kontaktes på tlf. 70 15 70 00 eller på www.dinoffentligetransport.dk

Der udstedes buskort til elever i folkeskolen ud fra afstandskriterierne i folkeskolelovens §26, dvs. til elever, der har længere skolevej end:

 • 0.-3. kl.              2,5 km
 • 4.-6. kl.              6,0 km
 • 7.-9. kl.              7,0 km
 • 10. kl.                 9,0 km               

Afstanden gælder mellem distriktsskole og hjemmet. Hjemmet er i princippet der, hvor barnet er folkeregisterregistreret. Opholder barnet sig lige meget hos begge forældre – og bor begge forældre i skoledistriktet, kan der vælges, til hvilket af de to hjem  - men kun det ene - befordringen skal ske.

Desuden gives der buskort, hvor skolevejen er vurderet for særlig trafikfarlig.

Følgende parametre indgår i vurderingen:

 • Trafikmængde
 • Vejens indretning – er der cykelsti eller fortov
 • Hastighedsbegrænsning
 • Er der krydsningsmuligheder og er de sikre

Et kort, der viser de veje, som vejmyndigheden vurderer som trafikfarlig, er under udarbejdelse. På kortet vil også fremgå, for hvilke klassetrin vejene vurderes trafikfarlige. Når kortet er klar, vil det blive lagt på hjemmesiden.

Her er køreplanerne for busserne, der skal køre børnene i skole efter sommerferien.

Ruterne

Skoleruterne 271 – 275 er egentlige skoleruter med 1 morgentur og 3 eftermiddagsture.
De øvrige ruter er almindelige rutebusser, der fungerer som skolebusser på 1 morgentur og 3 eftermiddagsture.

► Se rutekort

Store Heddinge Skole bliver betjent af rute 252, 271, 272 og 273

 • Rute 252
 • Rute 271
 • Rute 272 dækker oplandet øst for Store Heddinge skole fra Råby til Lille Heddinge.
 • Rute 273 dækker oplandet vest for Store Heddinge Skole.

Børn & Læring

Billede - busruter