Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Ordensregler

Der gælder de almindelige retningslinjer i "Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen" (bekendtgørelse nr. 697 af 23-06-2014) samt følgende.

 • Der er intet tilsyn med eleverne tidligere end 10 minutter før skolegangens begyndelse. Det betyder, at elever ikke opholder sig på skolen før dette tidspunkt.
 • Elever forventes at tage hensyn til og værne om skolens og kammeraters ejendom og materialer; respektere personalet og kammerater, vise tolerance og hensyn, så alle kan føle sig trygge i og omkring skolens læringsfællesskab.
 • Overtøj skal anbringes i klassens garderobe.
 • Mobilreglen skal efterleves.
 • Mobning og chikane af nogen art accepteres ikke.
 • Tyveri og vold accepteres ikke.
 • I pauser må elever benytte skolens udendørsområde til rekreative formål. Eleverne opholder sig på området udpeget til elevens tilhørende alderstrin og afdeling.
  Skolens samlede område følger den omkringliggende træ- og hegnsgrænse, samt til hegn før parkeringspladsen. Området omkring søen og bålhytten regnes ikke med i skolens område, og må kun benyttes af elever ifølge med voksen (8. og 9. årgang undtaget i tidsrummet 11.45 – 12.25).
   For elever i Overbygningen gælder det, at indendørsarealerne ligeledes må anvendes.
 • I sneperioder må leg med sne kun foregå på græsarealerne og afdelingsvis, jf. ”Oversigt over snekast områder”.
 • Eleverne må ikke ryge, tage snus, indtage alkohol eller lignende på skolens område.
 • Energidrik og større lydgivere (bærbare højttalere) er ikke tilladt. For skolens yngste halvdel er leg med og medbringelse af attrapvåben tilladt, dog skal det fremgå tydeligt, at det er legetøj fx ved at mundingen er rød/ orange markeret. Attrapvåben hos den ældste halvdel af eleverne, herunder hard- og paintball våben, er forbudt.
 • Det er forbudt at klatre op på skolens tag – både i og udenfor skoletid.
 • Eleverne fra 0. – 7. klasse må ikke, uden tilladelse, forlade skolens område. Elever på 8. og 9. klassetrin har tilladelse til at forlade skolen i tidsrummet 11.45-12.25. Ophold udenfor skolen er i henhold til frihed under ansvar, og det forventes at eleverne udviser samme hensyn, respekt og tolerance udenfor skolen, som indenfor skolen. Friheden kan inddrages, hvis ikke det efterleves.
 • Det forventes, at alle elever efterlever personalets henstillinger og anvisninger.
 • Når eleverne venter på bus, skal de, indtil bussen er standset ved stoppestedet, opholde sig på det anviste område af hensyn til sikkerhed.
 • Det er ikke tilladt at cykle, køre på el-løbehjul, knallert eller lignende i skolegården. Rulleskøjter og løbehjul er tilladt. Cykler og knallerter skal henstilles på de anviste pladser.
 • Hvis eleverne forvolder skade på skolens bygninger, inventar eller undervisningsmaterialer, vil der blive krævet erstatning.

► Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen