MENU
Aula_close Layer 1

Ordensregler

Der gælder de almindelige retningslinjer i "Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen" (bekendtgørelse nr 697 af 23-06-2014) samt følgende.

 • Der er intet tilsyn med eleverne tidligere end 10 minutter før skolegangens begyndelse.
 • Eleverne skal - såvel i undervisningen som i tiden uden for undervisningen - altid have for øje, at de opfører sig hensynsfuldt og tillidsfuldt.
 • Overtøj skal anbringes i klassens garderobe.
 • I frikvartererne kan eleverne udendørs opholde sig på græsarealerne samt fliseområderne bortset fra cykelstier og cykelparkeringshuse.
 • Leg med sne må kun foregå på græsarealerne.
 • Eleverne må ikke ryge, tage snus, indtage alkohol eller lignende på skolens område.
 • Eleverne må ikke uden tilladelse forlade skolens område i frikvartererne eller tilfældigt opståede mellemtimer. (Eleverne i 7.-9. klasse har tilladelse til at forlade skolen i tidsrummet 11.35-12.00).
 • Gårdvagtens anvisninger skal følges.
 • Indendørs må eleverne opholde sig i hjemklassen samt i fællesrummet i forbindelse hermed. Øvrige regler for færden indendørs aftales i afdelingerne. Disse regler opsættes i fællesrummet.
 • Når eleverne venter på bus, skal de, indtil bussen er standset ved stoppestedet, opholde sig på det anviste område.
 • Cykler skal henstilles på de anviste pladser. Hvis eleverne forvolder skade på skolens bygninger, inventar eller undervisningsmaterialer, vil der blive krævet erstatning. Der skal være bind om de af skolen udlånte bøger.

► Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen