Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Overbygning

Overbygningen på Store Heddinge Skole omfatter klasserne fra 6. - 9. klasse samt specialklassen Spz. Afdelingsleder for overbygningen er Flemming Buch Michaelsen.

Generel info: Overbygningen er placeret i bygning Bøgen.

I overbygningen tuner vi langsomt ind på afslutningen af folkeskolen. På 6. årgang handler det mest om at blive en del af kulturen i overbygningen, og møde de lærere, som skal følge med de sidste fire år. Fagligheden stiger, specielt ved skiftet til 7. klasse, og derved også kravene til den enkelte elevs personlige, sociale, faglige og praksisfaglige kompetencer. De samme punkter som senere vurderes i forbindelse med elevernes uddannelsesparathedsvurdering, som er i 8. klasse.

6. årgang er, sammen med 5. årgang, med i den årlige naturfagsmaraton, som er en naturvidenskabelig konkurrence imellem de stevnske skoler.

I 7. klasse skal eleverne vælge et valgfag for de kommende to skoleår. Faget afsluttes på 8. årgang med en prøve. Som udgangspunkt udbyder skolen madkundskab, musik, billedkunst og håndværk/design. Elevernes ønsker og antallet af klasser er herefter bestemmende for, hvor mange hold og hvilke fag der ender med at blive udbudt.

I overbygningens ældste klasser er vi meget opmærksomme på, at bibringe eleverne de bedste muligheder for og største tryghed i prøverne på 9. klassetrin. Det gør vi ved at arbejde målrettet og struktureret med den gruppe, som har faglig størst udfordring, og ved at støtte dem mest muligt i prøveafviklingen. Det samme gælder for den ældste specialklasse, SPZ, hvor målet er, at eleverne går op i så mange prøver som muligt. Fælles for alle elever på 8. og 9. årgang er, at vi træner prøvesituationen med terminsprøver på begge årgange, samt grund information inden termins- og afgangsprøver, til eleverne.

I overbygningen er der fokus på uddannelsesvejledning, og eleverne deltager fra 7. klasse i en række ungdomsuddannelsesrelaterede aktiviteter, med henblik på at skabe klarhed og overblik for de unge, i deres videre valg efter folkeskolen.

I overbygningen deltager eleverne i PULS, som omhandler GPS løb, RIB båds sejlads, sø redning, kajak, mountain bike, stand up paddling (SUP) og spinning.

I overbygningen gør vi brug af muligheden for at bruge to lærere i to ugentlige lektioner.

Støtte til elever der er udfordret fagligt, og/ eller socialt og/ eller personligt

På Store Heddinge Skole arbejder vi fra dag 1 målrettet på at sikre en udbytterig skolegang for alle elever. I de yngste klasser arbejdes med sociale og personlige kompetencer og færdigheder, som skal danne fundament for at begå sig i et fællesskab som skolens. Vi arbejder med faglig fokus på basisfærdigheder og kompetencer i indskolingsfagene, og vi tilbyder særlige kurser og/ eller supplerende undervisning til de elever, som er lidt længere tid om at ”knække koden” til specielt læsning og stavning.

Arbejdet fortsættes i mellemtrinnet, hvor elever med behov tilbydes supplerende undervisning enkeltvis eller i mindre grupper med fokus på enkelte specifikke faglige udfordringer.

I overbygningen arbejdes der fortsat med supplerende undervisning for dem med behov. På 9. årgang er der afsat tid til særlig støtte op til afgangseksamen, og til den obligatoriske projektopgave, for elever med behov. Til selve eksamen, er der mulig for særlige vilkår for specielt udfordrede elever fx elever med dysleksi.

Generelt for alle elever har Store Heddinge skole et AKT team (Adfærd/kontakt/trivsel) og en inklusionsvejleder, som støtter udfordrede elevers personlige og sociale kompetenceudvikling på både enkelt- og klasseniveau. Det arbejde udføres i tæt kontakt med elevens/ klassens lærerteam.